6. Formats de vídeo i el seu ús

6.1. Introducció a l’ecosistema del vídeo en un entorn digital

Fa solament un parell de dècades el vídeo era com un luxe en les comunicacions en línia. El programari que hi permetia accedir era complex de trobar i el vídeo era difícil de pujar, molt lent de carregar i gairebé una curiositat a la xarxa. Actualment, cada vegada més informació ens arriba en vídeo i és el mitjà de comunicació preferit per una majoria d’usuaris.

Això no vol dir que fer un vídeo sigui la solució als nostres problemes de comunicació. Al contrari, ja hi ha molts vídeos, i fets de manera molt professional, de manera que un vídeo mal plantejat pot ser un obstacle més que una fortalesa en les nostres comunicacions. Igual que amb la imatge i l’àudio, necessitem establir quin missatge volem transmetre, quin públic és el nostre, de quina manera els arribarà el vídeo i quin model de negoci tenim en ment.

En el cas del vídeo, és molt més difícil trobar estàndards clars que en el cas de la imatge i el so, per la qual cosa hem dedicat una mica més d’espai a discutir les diferents alternatives tecnològiques que estan oferint i quin serà millor en funció del nostre projecte.

El mateix problema tenim a l’hora de triar un programa d’edició: hi ha moltes alternatives, de diferents preus, i realment no n’hi ha cap que sigui l’opció definitiva. Això també dependrà molt del maquinari que utilitzem.

L’objectiu d’aquest apartat no és exactament entendre com fer bons vídeos, sinó com integrar-los en un dispositiu transmèdia, per la qual cosa dedicarem una secció a explicar com incrustar vídeo en els nostres projectes de comunicació combinant-los amb so i imatge física.

Tal com hem fet en els altres mòduls, parlarem també de qüestions argumentatives, retòriques i estètiques, i també discutirem qüestions de propietat intel·lectual.