1. Introducció a l’ecosistema de producció editorial digital

1.5. Públic objectiu, vies de distribució i possibles models de negoci

1.5.1. Introducció

Aquesta heterogeneïtat i multiplicitat que en començar associàvem a l’entorn digital no solament s’esdevé en la creació de nous objectes digitals, sinó que es manifesta també a l’hora de publicar un producte per a vendre’l o distribuir-lo a la xarxa.

De nou, haurem de tenir en compte aquesta qüestió abans de començar el procés de creació de l’objecte, abans de desenvolupar el projecte editorial. L’elecció de les possibles vies de comercialització d’un producte, en el cas del digital, també condiciona i determina l’elecció del format en què haurem d’oferir aquest contingut.

D’acord amb la complexitat de l’entorn de publicació editorial digital i les fortes relacions de dependència entre formats i portals de distribució, dedicarem dues seccions d’aquests materials a tractar aquesta qüestió: per una banda, les plataformes de publicació de continguts editorials més habituals i, per l’altra, els possibles models de negoci associats als continguts editorials. No obstant això, com comentàvem, és important plantejar, anticipadament i a grans trets, les opcions existents a fi i efecte de poder-les tenir en compte a l’hora de determinar la forma del nostre projecte editorial.

Atesa la conjuntura actual del mercat digital, és evident que tot el contingut que produïm serà distribuït per internet. No és possible avui pensar en un projecte digital que no usi la xarxa com a plataforma de distribució i mercat principal. És cert que podríem guardar l’objecte resultant en una memòria portàtil (targeta, memòria USB, etc.) i distribuir-lo físicament, però aquesta via no solament ha deixat de tenir sentit amb la connectivitat total dels dispositius digitals a la xarxa, sinó que no és eficient en cap dels camps que ens interessen quan volem comercialitzar un contingut, ni econòmicament, ni per la immediatesa d’entrega necessària, ni per les pretensions del lector/client, etc.