3. Eines i llenguatges (workflow)

3.5. Quarta fase: test i depuració del producte

3.5.3. Depuració

Un cop portada a terme la fase de test amb la màxima amplitud possible, serà el moment de recollir tota la informació que hem anat obtenint en els diferents dispositius i variables de l’entorn, per a actuar en conseqüència en el cas que sigui necessari.

Aquesta fase pot ser molt simple i breu si el contingut funciona bé, o molt extensa i tediosa si trobem diferents mal funcionaments que cal solucionar. En tot cas, sigui com sigui, un cop aplicades les modificacions necessàries, haurem de tornar a passar per la fase de testatge per a assegurar que hem solucionat els problemes i que en el procés de modificació de l’objecte no n’hem generat de nous. Això és un funcionament cíclic entre test i depuració, que només acaba quan obtenim un objecte digital que es pot visualitzar correctament en tots els dispositius i entorns propis del format en què l’estem oferint.

Els lectors, cada cop més coneixedors de les possibilitats dels seus dispositius i dels diferents formats existents, són molt exigents davant d’un contingut que no funciona correctament en els seus entorns de lectura, especialment si aquest contingut és de pagament.