7. Models de negoci per a la publicació editorial digital

7.3. Nous models digitals

7.3.1. Introducció

Pel que fa a aquest segon gran grup, els nous models digitals, hem de comentar que si bé usem el terme nou aquest no implica que en molts casos les noves propostes també siguin relectures de models de negoci antics.

El que passa en aquest cas és que la transformació és més profunda i les noves propostes es creen en funció d’unes condicions de possibilitat digitals, unes capacitats tecnològiques, abans inexistents, i donen lloc a nous models en què entren en joc conceptes digitals d’implantació recent.