2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.3. Revistes digitals

2.3.3. Pàgina web

En la majoria dels casos que vulguem crear una publicació en línia l’opció del CMS serà més interessant que la de crear una pàgina web pròpia, sia des de zero o amb un assistent. Per crear una pàgina web, no solament haurem de dedicar més esforços tècnics per a crear el portal, sinó que, a més a més, la publicació habitual de contingut serà més complexa i requerirà modificar el codi de la pàgina web.

Només en alguns casos molt concrets, per les condicions tècniques dels CMS o per alguna necessitat molt particular que no podem satisfer amb complements (plugins), tindrà sentit crear un portal propi per a publicar una revista digital, cosa que requerirà una externalització del projecte.

Un dels casos en què pot ser interessant crear un portal web propi és aquell en què, com hem comentat anteriorment, tenim la necessitat d’oferir la publicació per a descarregar en un arxiu llegible fora de línia, sia per la necessitat de mantenir una proporció fixa entre elements o perquè aquesta implica un alt pes de descàrrega i és poc útil manipular-la en línia. En aquest cas, crear un portal propi, que es mantindrà invariable en el 90% i en què afegirem només arxius per a descarregar creats i editats a part, muntar una web senzilla pròpia té més sentit. Ara bé, aquesta web serà un portal de distribució o descàrrega de continguts, però no serà la revista digital per si mateixa. La revista serà l’arxiu descarregable que complirà els requisits formals per a ser una revista digital, etc.