3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.5. Creació de documents fixos (fixed layout)

Aquest tipus de documents, en què normalment els gràfics i continguts visuals són protagonistes, demanden l’ús d’eines i formats que garanteixin que es mantindran les proporcions de la publicació.

La creació d’aquest tipus de continguts té poques consideracions tècniques prèvies a fer, ja que el procediment a seguir i les opcions disponibles dependran de manera directa del programari que usem per a crear-los. És cert que podem crear contingut fix en EPUB (des de la versió fixed layout amb EPUB3) o en altres formats minoritaris, però pel que fa a aquest tipus de publicacions el format PDF continua essent el protagonista absolut.

A més a més, per a editar en aquest format podem usar un programa com Adobe InDesign, protagonista principal en la indústria editorial, que permet un treball molt eficient i complex a l’entorn d’aquest format. InDesign ha estat el responsable de la creació de la majoria de publicacions digitals durant molts anys i l’evolució a què s’ha sotmès aquest programari fa que s’adapti força bé a les particularitats i canvis de l’entorn actual.

L’alternativa lliure a InDesign, que és programa propietari, és Scribus, que és totalment eficient i usable professionalment però que té menys opcions extres i algunes restriccions tècniques que no té InDesign. Principalment, aquestes passen pels formats d’exportació de contingut molt més amplis en el software d’Adobe. En funció de les necessitats de cada projecte, podrem decidir si davant un projecte senzill usem l’editor de textos habitual (Word, LibreOffice, etc.) o hem d’usar un programari per a maquetar i editar pàgines com InDesign o Scribus. En aquest cas, un cop haguem editat contingut, tant la seva estructura i paginació com els estils visuals de la publicació, obtindrem un arxiu PDF que podrem distribuir digitalment (parlarem de les possibles exportacions de contingut a altres formats en el punt següent).

L’ús d’aquest tipus de programari és molt senzill un cop es tenen clars els principals conceptes i criteris de cada publicació, i uns coneixements mínims de la maquetació i disseny de publicacions. La producció en PDF ens permetrà la distribució multi-sistema i multiplataforma però sense els avantatges del disseny adaptable.

A la xarxa trobarem disponibles un gran nombre de tutorials per a aprendre a usar aquest tipus de programari que ens guiaran al llarg de tots els passos necessaris per a configurar l’entorn de treball i usar les eines que ens ofereix aquest tipus de programari: