4. Formats d'imatge i el seu ús

4.3. Formats d'imatge

4.3.9. Resum: Quin format d’imatge hauria d’usar?

A continuació un simple diagrama de flux per a ajudar en la decisió de quin format d’imatge és millor en funció de la tasca encomanada.

Flux per a ajudar en la decisió de quin format d'imatge és millor
Font: David Casacuberta