7. Models de negoci per a la publicació editorial digital

7.3. Nous models digitals

7.3.3. Crowdfunding

S’elimina la intervenció dels agents financers en el desenvolupament d’un producte i, a canvi d’algun retorn (el producte produït, continguts extra, etc.), l’usuari finança el desenvolupament del projecte amb petites aportacions.

Evidentment, hi ha diferents graus de participació econòmica que determinen el valor del retorn obtingut i condicionen la relació de l’usuari amb el projecte. Aquest tipus d’iniciatives s’usen tant per a projectes artístics com per a la fabricació de productes digitals o per al desenvolupament d’iniciatives culturals. Per tant, trobarem opcions de crowdfunding més enfocades a projectes socials, com Goteo, i d’altres que simplement es presenten com a alternatives comercials per a potenciar projectes de creació cultural, com Verkami. Una cerca a Google amb el terme crowdfunding ens retornarà un gran volum d’iniciatives que ens permeten usar aquest tipus d’estratègies comercials.

Val a dir que, en aquest cas, aquest model està pensat per a oferir solucions a productes que per la seva tipologia o públic potencial troben dificultats per a desenvolupar un projecte cultural o artístic de dubtós èxit comercial, fet que allunya els inversors tradicionals.

El funcionament d’aquest model es basa a presentar el producte en la plataforma de crowdfunding escollida i a determinar un objectiu econòmic per aconseguir mitjançant les donacions dels usuaris (micromecenes) i el retorn que rebrà cada usuari en funció de la seva aportació al projecte. És una estratègia pensada per a ser usada abans de crear un producte i no tant per a distribuir-lo o vendre’l posteriorment.