3. Eines i llenguatges (workflow)

3.2. Primera fase: revisió i verificació

És molt important deixar clar, abans d’avançar cap a la creació tècnica, que els continguts han de complir sempre uns mínims de qualitat per a poder ser distribuïts d’acord amb els estàndards del mercat. No és estrany veure un gran nombre de publicacions digitals, normalment amateurs, en què hi ha moltes errades tipogràfiques, en què el text ha perdut la integritat a l’hora de ser digitalitzat, en què la feina —tan habitual en la indústria editorial en paper— dels editors, correctors i traductors s’ha substituït de manera matussera per eines digitals: correctors ortogràfics, traductors automàtics, etc., amb un resultat que és totalment inacceptable i insuficient per a publicar un contingut comercial.

 1. Verificació i correcció del text original (creació de l’autor)
  • Ortografia
  • Tipografia
  • Completesa
 2. Verificació de la integritat del text digital original
  • Pèrdua de continguts
  • Salts de línia no volguts
  • Espais/línies en blanc
  • Estils heretats de formats anteriors, etc. (editors de textos sobretot)
 3. Verificació de la integritat dels continguts extres (imatges, vídeos, etc.)
  • Verificació del format dels continguts (¿tenim els continguts extres en formats usables en funció de la publicació que volem crear i el sistema tècnic escollit?)
  • Verificació de la integritat dels continguts (resolució, mida, marges, pes, etc.)

Aquesta primera fase inicial, imprescindible en qualsevol projecte editorial digital, s’haurà de dur a terme sempre i independentment de l’objecte a desenvolupar o el format escollit per a fer-ho.

Si comencem a editar un contingut que no hem verificat prèviament, i el transformem en un llenguatge de marcatge semàntic com HTML, ens serà molt més complicat verificar-lo a posteriori i, molt probablement, els errors en el text ens provocaran errors en la creació del codi.