2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.2. Llibres digitals

2.2.5. iBooks Author Format

Aquest programari ha permès als novells accedir a funcionalitats força avançades de la publicació digital mitjançant una eina d’automatització que permet treballar sense conèixer tècnicament què està passant darrere de l’editor visual, una iniciativa interessant per a crear propostes interactives senzilles per a l’entorn d’Apple sense la necessitat de fer l’esforç d’aprendre els llenguatges tècnics que ho fan possible. Aquestes funcionalitats afegides, però, són limitades i dependents dels presets i widgets que ens ofereix el programa.

Tècnicament, el format iBooks és un arxiu en EPUB al qual s’apliquen algunes modificacions tècniques i només usable en l’ecosistema propi d’Apple. Un arxiu iBooks no pot ser llegit sense conversió en cap altre entorn de programari.

El problema principal d’aquest format, però, que tècnicament compleix molts dels requisits necessaris per a produir publicacions editorials digitals solvents, rau en els termes i condicions del format i de l’aplicació per a crear-lo. iBooks és un format propietari, l’ús del qual està condicionat per les condicions que ens imposa la marca Apple. Això vol dir que, a diferència d’EPUB, el format resultant del llibre serà propietat de la marca, tal com ho indiquen els termes i condicions. És cert que el contingut continuarà essent nostre, i que el podrem usar en altres entorns (via exportació), però el llibre digital per si mateix en format iBook, l’arxiu que podem distribuir i vendre, estarà vinculat a les condicions d’Apple i només podrà ser venut al seu propi portal.

Això pot ser un problema greu si volem sortir del sistema d’Apple i vendre el nostre producte en altres mercats, ja que haurem de recrear el llibre amb altres editors, i en un altre format, per a poder-lo distribuir sense el perill d’incomplir les condicions contractuals d’Apple. Si usem el programa de creació iBooks Author també podrem exportar el contingut a altres formats, perdent les funcionalitats extres que ens aporta aquest format però obrint el mercat a altres entorns. Quedarà prendre la decisió sobre si, atès que no podrem usar les funcionalitats extres del programa si no usem el format iBooks, val la pena acceptar les condicions que se’ns imposen i usar-lo o decantar-nos per un altre editor més adequat.