2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.2. Llibres digitals

2.2.3. KF8 (Amazon Kindle Format)

A diferència d’EPUB, el format KF8 d’Amazon (anteriorment AZW i abans mobipocket) és un format propietari. Això vol dir que no tenim accés directe al codi amb què està marcat el contingut del llibre, ni el podem modificar per a adaptar-lo a les nostres necessitats tècniques, com sí que podem fer amb qualsevol estàndard obert. Amazon, com a propietària del format, decideix quines són les plataformes en què aquest es pot distribuir i quines són les seves característiques tècniques. Si volem usar el contingut fora de l’ecosistema que l’empresa ens proposa, l’haurem de transformar en un altre format.

Així, quan vulguem crear un llibre digital per a aquest format, seguirem un conjunt de passos predefinits per a acabar publicant el contingut en el portal d’Amazon i vendre’l com a e-book per a l’ecosistema Kindle. Aquest ecosistema està format pels diferents lectors de llibres electrònics fabricats per Amazon i l’aplicació de lectura que ofereixen per als altres sistemes i dispositius. No és possible, sense conversió o accés a mesures il·legals, accedir al contingut editat amb aquest format per cap altra via.

Més informació: 3.4.3 «Creació d’un arxiu KF8 (per a l’ecosistema d’Amazon)»

Per a crear un llibre digital en format KF8, ho podrem fer de manera automàtica, important contingut prèviament editat amb l’eina en línia d’Amazon i seguint les indicacions del Kindle Direct Publishing, o usant el programari que Amazon ens ofereix per a convertir arxius al format KF8.

Captura de la secció per a la gestió de publicacions i creació de nous llibres
Figura 5. Captura de la secció per a la gestió de publicacions i creació de nous llibres

Sigui com sigui, en tots els casos haurem d’haver editat prèviament el contingut amb algun editor de textos, o directament en HTML, abans de convertir-lo al format KF8.

Les característiques principals de KF8 són les següents:

 • Suport per a HTML 5 (funcionalitat basada en EPUB3).
 • Suport per a CSS (també CSS3).
 • Popups per al text amb funcionalitat pròpia.
 • Fixed layouts (amb un sistema propi diferent de l’estàndard).
 • Fonts afegides per a assegurar-ne la visualització.
 • SVG (gràfics adaptables).

La recomanació d’Amazon és que treballem amb el format DOCX seguint les instruccions d’edició de la seva web. És important tenir clar en aquest moment que en el cas del format KF8, a diferència d’EPUB, no tenim accés a una especificació tècnica que ens indica com funciona el format, quins són els llenguatges implicats, etc., i ens hem de limitar a seguir les instruccions que ens ofereix Amazon.

Aquest fet, tot i que pot ser molt útil en l’inici del treball amb la producció editorial digital, acaba essent una limitació tècnica important. Això és així perquè els resultats obtinguts no sempre són òptims, i sense control sobre el codi del llibre poca cosa podem fer més enllà de treballar amb un mètode d’assaig i error.

Avantatges principals Inconvenients principals
 1. Facilitat en la creació de llibres senzills, automatització del procés.
 2. Sense necessitat de coneixements tècnics de cap tipus, per a treballs senzills.
 3. Possibilitat de treballar directament amb un editor de textos convencional com Word, amb un format de text molt usat en la indústria editorial i amb el qual solen treballar els autors.
 4. Accés a una plataforma de venda molt potent i amb un gran volum de clients potencials.
 5. Bona adaptació als diferents dispositius de lectura (disseny adaptable).
 1. Limitacions contractuals per a la venda que impliquen usar el portal d’Amazon, cedir el 30% dels beneficis de venda com a mínim, en molts casos fins el 65% si no donem exclusivitat a Amazon, i acceptar les polítiques de preus i condicions que Amazon imposa sobre els llibres.
 2. Incapacitat d’accedir a les entranyes del format per a editar-lo i adaptar-lo a les nostres necessitats. Si bé podem, amb el guany d’expertesa, arribar a controlar força el resultat visual final del llibre, no podrem accedir als arxius tècnics que el formen ni modificar-ne les característiques.
 3. El fet d’usar formats propietari* per a crear continguts editorials digitals implica, al marge de consideracions ètiques o socials que afecten la conservació del coneixement, que estarem lligats a les decisions unilaterals que l’empresa prengui, tant tècnicament i d’evolució del format com comercialment i de condicions de venta, beneficis, etc.
 4. Impossibilitat d’accedir a un públic lector que accedeix a continguts mitjançant lectors de tinta electrònica que no són de l’empresa Amazon, un sector prou important en un mercat en què la renovació dels dispositius és molt més lenta.

*  Cal tenir en compte aquest fet a l’hora de prendre la decisió sobre quin format escollir per a un llibre digital i sobre si és interessant generar una producció multiformat per a accedir a diferents opcions tècniques i comercials.