3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.1. Introducció

En aquest moment del procés no solament ja tenim clar quin objecte volem produir
—un llibre digital, una revista, un document…— sinó que hem determinat en quin format o formats volem crear-lo i en quins ecosistemes el volem distribuir. Per tant, ja sabem si volem crear un llibre digital només per a l’ecosistema d’Amazon o si volem crear una revista digital en línia amb l’ajuda d’un gestor de continguts com WordPress.

Com és evident, les diferències entre el procés tècnic de creació d’un llibre digital per a Amazon i el de configuració i ús d’un CMS per a publicar una revista digital en línia són molt significatives, però si atenem a les fases conceptuals d’aquest procés, i als requisits que totes les publicacions han de complir, ens adonarem que també hi ha moltes similituds en els processos que és necessari portar a terme. Les eines seran diferents, els llenguatges tècnics normalment també, però trobarem molts punts en comú que ens ajudaran a entendre el funcionament de cada sistema i, alhora, ser capaços de maximitzar l’eficiència dels processos de creació en multiformat.

Passos per a crear llibres digitals
Figura 12. Passos per a crear llibres digitals