1. Introducció a l’ecosistema de producció editorial digital

1.1. L’heterogeneïtat de la producció editorial digital

L’entorn digital actual ha definit un paradigma en el qual hi ha moltes i molt diverses opcions disponibles per a la creació digital, cada una de les quals amb característiques i particularitats pròpies que determinen no solament la forma de l’objecte digital que creem sinó també les seves possibilitats de publicació i de comercialització digital. Així, quan afrontem el repte de crear continguts digitals, siguin del tipus que siguin, ens trobem davant d’un gran ventall d’opcions pel que fa als objectes potencials, els formats en què podem crear i el gran conjunt d’eines disponibles per a fer-ho.

L’entorn digital és un entorn canviant en el qual, mentre alguns llenguatges perduren, les eines, les plataformes, els formats i els continents evolucionen contínuament donant forma a un entorn heterogeni, que és difícil d’aprehendre a primer cop d’ull. Sense una anàlisi profunda no solament de les opcions disponibles sinó també de les implicacions que es deriven del procés d’elecció del contenidor, és molt difícil encertar.

Aquest dinamisme inestable de l’entorn actual fa especialment necessari definir un mapa de decisions previ que tot creador ha d’afrontar abans d’escollir quina serà la forma i el format que donarà a un contingut determinat.

Quin objecte digital crearà? Amb quines eines?
En quin format?

La digitalització dels processos de creació, publicació i comercialització dels continguts, com és propi dels «nous mitjans», ha comportat una multiplicació dels possibles objectes a crear i els formats i les eines per a fer-ho. Així, si hom vol crear un llibre digital tindrà diferents contenidors que poden recollir el contingut, diferents eines per a crear-lo i, sobretot, diferents formats de sortida, que no solament determinaran les opcions creatives i de reproducció del contingut, sinó que condicionaran, com veurem més endavant, les possibilitats de distribució i comercialització de l’objecte resultant.

El mateix passa quan hom crea una revista digital: pot optar per fer-ho usant un gestor de continguts o CMS (com WordPress), que ofereix els avantatges del recurs en línia als lectors, usant un format tancat via InDesign més PDF o el relativament recent EPUB3, que combina el format web amb un empaquetatge que en permet la distribució i lectura fora de línia. Si analitzem altres tipus de continguts, ens adonarem que passa exactament el mateix: ja no podem mantenir una relació d’un a un pel que fa a la digitalització del contingut cultural. Però aquesta situació és molt més determinant i limitadora en el cas del contingut editorial.

Aquestes noves característiques de l’entorn digital, aquesta multiplicitat d’opcions tècniques a l’hora d’afrontar el repte creatiu, dibuixen un panorama que demana d’una forta atenció a aquest mapa reflexiu i de presa de decisions previ de què parlàvem, com a única via per a garantir l’èxit en la producció i, sobretot, evitar la necessitat de repetir processos, fer marxa enrere o duplicar la feina necessària per a arribar a la fase de comercialització d’un contingut.

Al llarg d’aquesta secció estudiarem de ben a prop les característiques dels diferents objectes, formats i opcions de creació digital per al contingut editorial, atenent al procés necessari per a fer el camí que hi ha entre el contingut cultural d’entrada i el format digital de sortida, tot això per evitar les incompatibilitats tècniques i les limitacions comercials associades al format escollit, relacionades amb els llenguatges implicats en la creació i al programari informàtic utilitzat.

Per tant, tot i que a priori podria semblar que en un entorn en què crear és molt més accessible i en què les eines, les opcions i els entorns es multipliquen contínuament, el procés de treball hauria de ser majoritàriament tècnic («seguir les instruccions del manual de funcionament»). No obstant, sense una fase de reflexió prèvia i un coneixement suficient de l’entorn i les possibilitats és molt difícil garantir l’èxit creatiu i/o comercial.