3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.2. Creació d’un arxiu en format EPUB

Evidentment, com en la majoria de formats i llenguatges, tenim algunes eines que ens ajudaran a automatitzar una part dels processos i assegurar una sintaxi correcta en els arxius que formen un EPUB. A la secció 2.2.2 ja hem vist l’estructura d’un EPUB i tots els arxius que el formen, sobretot els que són imprescindibles.

De nou, de l’eina que escollim per a treballar dependrà el procés que haurem de seguir i els passos necessaris per a crear un EPUB, però, en tots els casos, si volem obtenir un resultat òptim haurem de treballar amb els llenguatges HTML i CSS. Si hem creat alguna pàgina web anteriorment, o coneixem aquests llenguatges, el procés de creació d’un EPUB serà molt senzill i només haurem d’entendre l’estructura bàsica i genèrica que han de tenir els diferents arxius del llibre.

En els enllaços EPUBZONE i IDPF podeu trobar informació detallada sobre els usos més habituals d’EPUB i accés a l’especificació del format, on hi ha tota la informació necessària per a entendre com funciona.

En un primer moment, accedir al format directament per via de l’especificació d’aquest pot resultar traumàtic per a qui no està avesat a aquest tipus de documents tècnics, i és interessant consultar informació més introductòria.

Per ampliar més informació, es pot consultar el llibre Edició en EPUB, de l’autor que escriu, que explica el procés de creació d’un EPUB pas a pas i amb una introducció molt detallada de les implicacions que té el format i les decisions que hem de prendre per a editar-lo correctament. Aquest llibre versa principalment sobre la versió 2 del format, tot i que també fa una introducció a EPUB3.

Passos necessaris per a crear un arxiu EPUB

Passos necessaris per a crear un EPUB
Figura 13. Passos necessaris per a crear un EPUB

Podem separar el procés de creació d’un EPUB en quatre passos:

1. Crear els arxius de contingut que formen la publicació. Això vol dir, al marge de tenir disponibles tots els arxius complementaris (imatges, vídeos, àudios, etc.), crear els arxius de contingut (content documents) que es creen en XHTML, una versió més restrictiva però molt similar a HTML 5, l’estàndard per a la publicació web. Un cop tenim el contingut editat en aquests llenguatges, haurem definit el marcatge semàntic que determina l’estructura del document i el valor semàntic de cada un dels elements que el formen (títols, paràgrafs, seccions, articles, enllaços, imatges, etc.).

En aquesta fase, i usant el llenguatge CSS, definirem també la visualització del contingut: les fonts, els marges, la posició dels elements, els ressaltats, etc. Podeu trobar tota la informació necessària, i un gran nombre de tutorials per a aprendre a usar aquests llenguatges, en la web del W3C.

2. Creació del package document (package.opf). És un document que s’usa per a donar informació als lectors per tal que puguin mostrar el contingut en l’ordre que toca i d’acord amb el marcatge semàntic i els estils que hem definit com a arxius de contingut.

Exemple de package document
Figura 14. Exemple de package document

Per a crear aquest document, en primer lloc llistarem tots els recursos que formen el llibre: imatges, arxius XHTML, fulls d’estil (CSS), fonts, etc. Tots els continguts que formen l’EPUB han de ser llistats en aquest arxiu en una secció que s’anomena «MANIFEST». Si usem contingut que està fora de la publicació, per exemple contingut en línia, també ho indicarem en aquesta secció del document.

A més a més, aquest document contindrà les metadades del llibre: el títol, l’autor, la data de publicació i tot el conjunt de metadades que podem afegir (localitzacions, temàtiques, personatges, formats, característiques, participants en la creació del contingut, etc.). El fet que el contingut de les metadades sigui fàcilment localitzable afavoreix que altres sistemes informàtics puguin extreure aquesta informació per a identificar la publicació i donar-ne informació a l’usuari.

Finalment, en una secció anomenada «SPINE», determinarem en quin ordre s’han de mostrar els diferents arxius XHTML que formen la publicació, per a mantenir l’ordre correcte de lectura.

3. Crearem la taula de continguts en el moment que el llibre ja és complet de continguts i estructura, per proporcionar al lector un índex interactiu de la publicació.

4. Empaquetarem tots els arxius necessaris en un contenidor ZIP amb extensió .epub. Aquest empaquetatge, tot i que es pot fer amb programari automàtic, pot ser complex en els primers moments d’ús del format, ja que hem de garantir un cert ordre en els arxius:

a) Hem d’incloure l’arxiu mimetype, que identifica la carpeta ZIP com un arxiu EPUB.

b) Ens hem d’assegurar que en l’arbre d’arxius del llibre hi ha el container.xml (en la carpeta META-INF), que indica al sistema lector on es troba, en l’arbre d’arxius de l’EPUB, l’arxiu package.opf.

La part positiva d’aquest procés és que sempre és igual i que si seguim l’estructura estàndard d’un EPUB podrem usar sempre els mateixos, com una plantilla, ja que no varien, com tampoc l’estructura i el procés de creació de l’empaquetatge final.

És un procés més tècnic que el que requereix crear un llibre en format KF8, com veurem a continuació, o que usar programari de maquetació com InDesign, però ens dona un control total sobre els resultats alhora que complim els estàndards i assegurem que sempre controlarem el contingut i el seu format.

Editors d’EPUB

Tot i que és interessant, si un pretén dedicar-se professionalment a crear EPUB, treballar directament amb els llenguatges informàtics en què es basa el format, tenim a la nostra disposició algunes eines interessants per a crear documents en format EPUB amb l’ajuda d’un programari editor.

Adobe InDesign InDesign és el programari líder per a maquetar publicacions i crear page layouts. Per tant, no és un programari pensat, originalment, per a treballar amb el format EPUB. En tot cas, en les darreres versions s’ha millorat molt el complement d’exportació d’InDesign a EPUB i això l’està convertint en una opció viable; això sí, en aquest cas haurem de sotmetre el llibre a un procés intens de postproducció amb la revisió i modificació del codi per a adaptar-lo als estàndards del format.

Però si hem de treballar amb InDesign, perquè mantenim una publicació que encara s’imprimeix en paper o que produirem també en PDF, podem exportar el contingut directament d’InDesign a EPUB i verificar a posteriori el codi. L’accés a aquest programari, però, té un cost força elevat i de pagament per subscripció.

 Sigil Sigil és un editor d’EPUB open source que, tot i que està pensat per a treballar amb llenguatges HTML i CSS, ens permet editar un EPUB amb eines visuals molt similars a les que s’usen en un processador de textos com Word. Aquest programa és ideal per a accedir al format i entendre com funciona, alhora que creem un EPUB, mentre anem agafant expertesa en l’ús dels llenguatges web.

Sigil generarà un EPUB perfecte si seguim les indicacions del format i revisem el codi per assegurar-nos que cap de les funcionalitats de programa no afecta la seva integritat. Sigil és un gran port de sortida per a aprendre a editar un llibre en format EPUB.

Manual: http://sigil-ebook.com/documentation

 Oxygen  Oxygen és programari de pagament que té un cost força significatiu per a un usuari estàndard. És un editor d’XML, un dels més potents, i suporta l’edició d’EPUB. Si bé és una opció de nivell professional avançat, és un entorn poc amigable per a començar a treballar en aquest format.