3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.3. Creació d’un arxiu KF8 (per a l’ecosistema d’Amazon)

KDP (Kindle Direct Publishing)

Com hem comentar anteriorment, un dels avantatges principals del format KF8, al marge de l’enorme popularitat del portal Amazon, és la facilitat de crear continguts si acceptem les condicions dels seus contractes de creació i venda del producte. És a dir, si acceptem els termes i condicions que Amazon ens «obliga» a signar per a usar el seu format i les seves eines, el procés de creació del contingut serà força senzill.

No entrarem a detallar pas a pas aquest procés perquè el gran nombre d’assistents, tutorials i guies que hi ha disponibles a la xarxa ho fan totalment innecessari i redundant. No obstant això sí que és interessant fer alguns comentaris sobre el procés a seguir i algunes de les eines que ens ofereix Amazon:

Amazon ens indica, en el portal Kindle Direct Publishing, el procés necessari i les condicions a complir per a publicar un llibre electrònic a Amazon. Si ens sentim més còmodes en un sistema controlat i molt pautat que en un sistema més tècnic i obert, l’ecosistema d’Amazon ens serà força amigable.

Passos necessaris per a publicar un llibre electrònic a Amazon
Figura 15. Passos necessaris per a publicar un llibre electrònic a Amazon

Si accedim als detalls del primer punt de la llista anterior, que és el que fa referència pròpiament a les condicions per a importar contingut al sistema d’Amazon, veurem que tenim diferents opcions a l’hora d’editar el contingut original abans de transformar-lo al format KF8. No obstant això, Amazon ens recomana que editem el contingut amb el programa Microsoft Word o, com a mínim, en el format DOC o DOCX.

Així, seguint les indicacions d’Amazon sobre quines eines de l’editor de textos hem d’usar per a fer cada un dels passos necessaris (inserció d’imatges, marges, espaiats, taules, portades, seccions, etc.), podrem importar directament el resultat al sistema per a convertir-o al format KF8. Atès que en la majoria dels casos el contingut que un autor entrega està en aquest format (DOC o DOCX), el procés de creació és molt senzill un cop un té clares les directrius d’Amazon. Per a crear la portada del llibre, Amazon ens ofereix també una eina pròpia que podem usar en línia.

Un cop haguem obtingut l’arxiu DOC o DOCX segons les condicions que Amazon ens demana, podrem omplir senzillament els formularis de publicació necessaris per a indicar les metadades del llibre i les condicions en què el volem vendre (països, tipus de venta, preu, etc.), i en un breu període de temps el llibre estarà disponible per a la venda a Amazon Kindle.

Programari

Les més interessants, en funció del tipus de llibre que vulguem publicar, són les que es poden observar en la figura 16.

Programari ofert per Amazon per a cada tipus de publicació
Figura 16. Programari ofert per Amazon per a cada tipus de publicació

La majoria d’aquestes eines, que es poden descarregar lliurement i que disposen cadascuna d’un manual i d’instruccions de funcionament detallades, són molt senzilles i es poden usar sense cap tipus de coneixement tècnic sobre el format. No obstant això, aquest fet provoca que siguin excessivament limitades pel que fa al control que tenim sobre la conversió o edició del contingut.