2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.3. Revistes digitals

2.3.4. PDF

Tots els desavantatges que hem plantejat en el punt sobre els llibres digitals per al format PDF poden convertir-se en beneficis si el que volem crear és una revista principalment gràfica, visual, en què necessitem garantir una sèrie de disposicions dels elements independentment de la mida de la pantalla.

Creació de revistes digitals en formats descarregables
Figura 9. Creació de revistes digitals en formats descarregables

També és un format que podem usar com a complementari d’un contingut web proporcionant el contingut de la revista en línia i oferint-lo per a descarregar en format PDF. No obstant això, en aquest cas, si ja tenim el contingut en els llenguatges web serà molt més senzill i interessant oferir-lo en el format EPUB.

La indústria editorial convencional continua usant la parella InDesign-PDF com un dels elements protagonistes en la creació de continguts, i per això, tot i que la tendència als formats web és clara, encara podem trobar molts projectes que es basen en aquest format fix.

No podem oblidar, però, que les limitacions que plantejàvem al 2.2.4. PDF respecte al disseny adaptable, l’accés del sistema als continguts i el valor semàntic dels elements que el formen, etc., les heretarem també si usem aquest format per a una revista digital.