7. Models de negoci per a la publicació editorial digital

7.3. Nous models digitals

7.3.2. Model Freemium

Els usuaris que assumeixen un pagament per accedir al contingut s’anomenen usuaris Premium.

Una de les estratègies més habituals en l’ús d’aquest model, relacionat amb els models publicitaris que presentàvem en el punt anterior, és oferir accés al contingut de manera gratuïta als usuaris free afegint publicitat a les publicacions o serveis als quals accedeixen i oferint un model de pagament, Premium, en què s’elimina aquesta publicitat. En aquest tipus d’estratègies és molt important que l’usuari que accedeix gratuïtament no visqui una experiència lectora insostenible per excés de publicitat o perquè aquesta sigui massa intrusiva.

Un altra estratègia molt habitual és oferir contingut extra als usuaris Premium al qual els usuaris free no tenen accés. Aquest procediment busca que l’usuari provi el servei, accedeixi al contingut per a fer un tast i es decideixi a pagar per accedir a les funcionalitats premium del servei.

Aquest model té diferents graus aplicables, i hi ha qui restringeix molt l’accés o les possibilitats dels usuaris free, deixant la majoria de continguts interessants per als usuaris Premium, i ofereix altres opcions en què l’accés free és gairebé total i els comptes Premium ofereixen funcionalitats realment extres o complementàries. Si pretenem usar aquest tipus de models comercials, és molt important que el contingut que oferim als usuaris free sigui realment de qualitat i amb prou entitat perquè el lector pugui valorar el producte i es vegi temptat a invertir diners en el pagament de l’accés Premium.

Aquest model té dues grans qüestions a tenir em compte que poden fer fracassar la iniciativa:

  1. Que l’usuari no percebi que hi ha un valor afegit real en el model Premium i no vulgui fer el salt.
  2. Que l’usuari, si l’accés al contingut free és massa limitat, no pugui valorar el contingut de pagament i per tant mostrar-hi interès.

La majoria de portals que ofereixen accés al contingut per subscripció, també usen aquesta estratègia comercial oferint una part del contingut de manera gratuïta a l’usuari però reservant una gran part del catàleg per als usuaris de pagament. 24symbols, que presentàvem com a model d’accés per subscripció, és un exemple d’aquest cas.