4. Formats d'imatge i el seu ús

4.2. Comunicar amb imatges. Reptes a resoldre

4.2.2. A quin públic van dirigides?

Una vegada hem establert què volem aconseguir amb les nostres imatges, hem de preguntar-nos pel tipus de públic que les rebrà. Potser tenim unes infografies molt elaborades, resultat de combinar d’una manera molt creativa maneres avançades de representar dades, però tot el que aconseguim són queixes del nostre públic, que no entén res. Són infografies massa avançades per a un públic general.

Així, doncs, el següent filtre que hem de dur a terme és com és el nostre públic: ens dirigim al públic general? És un missatge sols per als nostres amics de les xarxes socials? És un article acadèmic dirigit a investigadors que ja coneixen la matèria? És un projecte comunicatiu per a tots els públics? Entendran un gràfic en anglès que hem tret de la xarxa o és millor traduir-lo?

En la secció 6.7 «Ús correcte dels vídeos en un projecte transmèdia» parlem una mica més de com pensar en el públic a l’hora de pensar el nostre projecte transmèdia.