3. Eines i llenguatges (workflow)

3.3. Segona fase: elecció del format

3.3.1. Introducció

Com hem vist anteriorment, l’elecció del format d’una publicació no és una decisió que es pugui prendre sense una etapa reflexiva que determini quin tipus d’objecte volem crear, i on i com el volem distribuir. Hem anat plantejant els condicionals necessaris per a prendre aquestes decisions, i serà cadascú, en vista de les variables de cada projecte, qui haurà de prendre una decisió respecte del format de sortida d’una publicació i de si aquest és exclusiu o si la publicarem en multiformat. Al llarg d’aquest punt anirem exposant diferents mapes conceptuals que ajuden a veure gràficament el que hem plantejat anteriorment i que simplifiquen el procés de presa de decisions tant conceptuals com tècniques.

Formats per a crear produccions editorials digitals
Figura 11. Formats per a crear produccions editorials digitals

La figura 11 mostra, a grans trets, totes les opcions disponibles per a publicar contingut editorial digital segons l’ecosistema digital actual. Però és ben probable que hom pugui objectar que hi ha més formats en què és possible distribuir aquest tipus de continguts, i és cert que o són formats ja molt poc usats o presenten dificultats i inconvenients tècnics massa significatius per a construir un projecte editorial factible.

Amb aquests formats cobrim tot l’espectre comercial de les publicacions digitals i podem arribar a tots els mercats existents amb garanties tècniques suficients. Ara ens tocarà decidir, en funció dels recursos disponibles (també del temps), si pretenem publicar un contingut en un sol format o en diversos.