4. Formats d'imatge i el seu ús

4.3. Formats d'imatge

4.3.1. Tipus d’imatge en un entorn digital

En un entorn digital ens trobarem bàsicament amb dos tipus d’imatges: vectorials i de mapa de bits.

Com si d’un paper mil·limetrat es tractés, cada quadrícula intenta representar la informació d’una fotografia, dibuix, etc. i rep el nom de píxel. Cada píxel, al seu torn, emmagatzema informació sobre quatre canals de color, coneguts normalment com RGBA (Red, Green, Blue i Alpha), l’últim dels quals es refereix al grau de transparència.