3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.4. Creació d’una revista digital (web)

Com hem comentat anteriorment, una de les claus a l’hora de decidir com procedir per a crear una revista digital és si aquesta serà accessible directament en línia o, al contrari, serà un arxiu que podrem descarregar per a llegir en el dispositiu escollit. Podem publicar el contingut directament en una pàgina web de creació pròpia o usar un sistema de gestió de continguts (CMS); com ja hem dit, la segona opció és molt més eficient i funcional per a qualsevol publicació digital periòdica.

Atès que el procés de creació d’una revista per a ser descarregada dependrà directament del format de sortida escollit, exposarem aquí el procés necessari per a crear una revista en línia amb l’ús d’un gestor de continguts o CMS, i només mostrarem al final del punt, amb un mapa conceptual, els passos necessaris per a crear una revista en format descarregable, que podeu veure amb més detall en el punt corresponent a cada format.

Hem escollit WordPress com a referència perquè és el CMS més utilitzat actualment i que es desenvolupa a més bon ritme, tant pel que fa a la inclusió de noves funcionalitats com a la millora dels problemes de seguretat.

WordPress

La llicència associada a WordPress és la següent:

The license under which the WordPress software is released is the GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation. A copy of the license is included with every copy of WordPress, but you can also read the text of the license here.

WordPress
Figura 17. WordPress

Aquesta llicència ens permet modificar el codi que forma WordPress per a adaptar-lo a les nostres necessitats, sense haver de demanar permís o pagar una taxa a cap empresa. Aquest fet provoca que hi hagi una gran comunitat de desenvolupadors que ofereixen modificacions i complements de manera desinteressada, que es poden usar lliurement per a crear portals propis. El core de WordPress sempre serà lliure i obert per a la seva modificació.

De nou, una cerca a la xarxa sobre la iniciació en WordPress ens donarà un gran volum de manuals, tutorials, videotutorials i cursos lliure i oberts, que podem cursar per a aprendre a usar l’eina; però cal dir que qualsevol usuari amb uns mínims coneixements tècnics serà molt capaç d’usar aquest gestor de continguts sense cap dificultat. Per tant,  no entrarem en aquest text a detallar el procés de creació d’un lloc en WordPress, però sí que volem fer algunes consideracions importants per a usar-lo com a eina per a publicar una revista digital.

A «Ajuda inicial pas a pas de WordPress» trobarem un gran nombre de tutorials i manuals per a desenvolupar un CMS amb WordPress.

Qualsevol gestor de continguts es construeix a l’entorn de dos tipus de continguts:

  • Les pàgines, contingut estàtic que no varia.
  • Els posts, inclosos els coneguts gràcies als blogs, contingut dinàmic de la publicació.

El més habitual és publicar la informació general sobre la publicació (presentació, objectius, about, etc.) en les pàgines fixes i publicar el contingut dels articles com a posts.

Aquest funcionament es complementa amb l’ús de categories i paraules clau (etiquetes), que ens permeten classificar, indexar i mostrar el contingut en funció d’uns criteris de cerca. Així, podrem crear categories de contingut generant seccions per a la publicació a les quals després podrem accedir i, alhora, marcar els diferents articles amb paraules clau que ens permetran identificar subtemàtiques i temes interessants.

WordPress incorpora eines per a afegir contingut multimèdia —imatges, vídeo, àudio— simplement adjuntant-les al post o la pàgina que estem publicant. Alhora, aquest contingut multimèdia també és indexable i classificable.

Passos per a crear un CMS per a una revista digital

 

1. Escollir quin gestor de continguts volem usar. El més habitual és WordPress, que és responsable de la publicació d’un alt percentatge de continguts a la xarxa.

2. Configurar les característiques principals de la revista: títol principal, paraules clau, pàgina inicial, etc. També l’aparença visual de la publicació, que podem modificar amb l’ús de themes gratuïts o de pagament que podem dissenyar per a una publicació concreta.

3. Definir una estructura de categories, corresponents amb les seccions que vulguem crear per al nostre contingut, que anirem complementant amb les paraules clau que vulguem associar a cada article.

4. Crear el contingut fix de la publicació aquell que volem que sempre sigui igual i que molt probablement destacarem en el menú.

5. Publicar els articles (posts) que volem que formin part de la revista.

6. Crear els menús que volem que apareguin en la publicació, amb l’eina que WordPress ens ofereix, amb funcionament drag&drop. És molt senzill.

Totes aquestes tasques es poden fer de manera molt assequible seguint els tutorials de la mateixa pàgina de WordPress. I si volem oferir el contingut com a extra en un format encapsulat per a descarregar-lo, ho podrem fer sense cap problema afegint l’arxiu com a adjunt als articles o a la revista en general.

No obstant això, és important tenir clar que hi ha passos de configuració opcionals i d’instal·lació de complements que requereixen un procés més llarg, però en tots els casos els menús de WordPress i les eines que ens ofereix el panell de control faran aquestes tasques molt més senzilles que si les haguéssim de configurar directament sobre el codi.

Per a cloure aquest punt, és important deixar clar que si bé WordPress és un dels CMS més usats, en tenim d’altres a disposició per a crear aquest tipus de publicacions que són igualment funcionals i senzills de configurar. El més conegut com a alternativa és Drupal, més adequat per a crear portals complexos, que ocupa el 7% del mercat, i la resta (Joomla, Blogger, etc.) tenen un ús força residual avui en dia.