4. Formats d'imatge i el seu ús

4.7. Ús correcte de les imatges en un projecte transmèdia

4.7.4. Qüestions estètiques

Amb quina freqüència i en quins llocs col·loquem les imatges és també una qüestió rellevant. De nou, no és aquí el lloc per a fer un curs de disseny gràfic, però ens agradaria apuntar simplement la importància d’allò que els psicòlegs denominen repòs cognitiu, és a dir, la necessitat de detenir una exposició textual o conceptual amb una imatge perquè el lector pugui descansar breument, processar el que ja ha llegit i després continuar avançant.

Els formats són molt rellevants a l’hora d’establir l’efecte estètic final del nostre projecte transmèdia. Encara que la nostra selecció d’imatges hagi estat impecable i la connexió entre conceptes i imatges meritòria, si després les imatges apareixen distorsionades, amb artefactes creats per l’algorisme que impedeixen fer-se una idea coherent de què va la imatge o amb colors falsos que li donen un aspecte ridícul, haurem fallat en el nostre procés de comunicació.

D’aquí la importància, una vegada seleccionada la imatge i decidit en quin mitjà apareixerà, d’escollir el format correcte seguint les indicacions que hem desenvolupat en l’apartat  4.3 «Formats d’imatge».