3. Eines i llenguatges (workflow)

3.1. Introducció

Després de descriure les diferents opcions que tenim per a publicar continguts editorials digitals, els objectes possibles, els formats adequats i les consideracions prèvies a tenir en compte, és el moment d’entrar a plantejar el flux de treball idoni (workflow) per a desenvolupar aquests tipus de publicacions els llenguatges i les eines necessàries per a crear-les.

Al llarg dels punts anteriors ja hem anat presentant algunes de les eines i llenguatges que descriurem a continuació, però ara és important veure quines són les seves funcions i en quins casos hem d’usar-ne unes o d’altres per a aconseguir un resultat adequat als objectius de la publicació. Així, descriurem les fases perquè ha de passar un contingut per a ésser publicat digitalment i les diferents opcions tècniques que haurem d’escollir en el procés de creació.

 

Fases de creació
 Primera fase  Revisió i verificació dels continguts i de la seva integritat
 Segona fase  Elecció del format de publicació (format únic enfront de multiformat)
Tercera fase  Producció/creació
 Quarta fase  Test i depuració