5. Formats d'àudio i el seu ús

5.2. Formats d'àudio

5.2.2. PCM

Aquest no és un format amb el qual treballareu, encara que està en la base de la majoria d’àudio digital sense comprimir. El subtip més comú de PCM és l’LPCM o Linear Pulse Code Modulation, en el qual el mostreig de so analògic es fa a intervals lineals. Com que la majoria de codificacions PCM es fan com a LPCM, en la literatura tècnica sobre àudio veurem que moltes vegades aquests dos termes s’usen indistintament.