3. Eines i llenguatges (workflow)

3.5. Quarta fase: test i depuració del producte

3.5.2. Test i verificació

Això vol dir intentar cobrir al màxim totes les possibilitats que el lector tindrà a l’hora d’accedir al contingut.

En un entorn professional hem d’assegurar-nos de tenir disponibles diferents dispositius de lectura: lectors de llibres electrònics de format EPUB, d’Amazon (KF8), tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors, portàtils, etc. És molt important assegurar que les especificacions pròpies de cada dispositiu o sistema no afecten la visualització i integritat del contingut. El lector espera que aquest contingut sigui visualitzat correctament independentment de l’elecció que faci a l’hora d’escollir el dispositiu de lectura.

A més a més, en el cas de dispositius multifuncionals, que no només estan  pensats per a llegir llibres o continguts textuals com els lectors de tinta electrònica, haurem de verificar el contingut no solament en diferents sistemes operatius (Android i iOS principalment) sinó també amb diferents aplicacions de lectura, ja que en aquest cas és l’aplicació la que s’encarregarà de «donar forma» al contingut.

És a dir, cal verificar el contingut en horitzontal i en vertical amb l’observació dels diferents paràmetres que podem modificar com a lectors a les preferències de l’aplicació, etc. Caldrà variar la mida de les fonts, els marges, el tipus de visualització, per a assegurar que el contingut continua funcionant en tots els entorns i atenent a totes les variables de visualització possibles.