4. Formats d'imatge i el seu ús

4.7. Ús correcte de les imatges en un projecte transmèdia

4.7.2. Qüestions argumentatives

  • Tal com expliquem en la secció de formats, l’ideal és presentar els nostres gràfics en format PNG, ja que amb 256 colors en tenim prou i massa per a crear un gràfic. De fet, més colors podrien portar a confusió.
  • Si aquest gràfic ha d’incloure algun tipus de moviment o animació, serà millor utilitzar un GIF, ja que les animacions via GIF són més compatibles.
  • Si es tracta d’un diagrama o esquema molt complex, que requereix anar fent zooms per a examinar una part concreta del diagrama, l’ideal és utilitzar SVG, que permet fer aquest tipus de maniobres sense perdre qualitat en la imatge.

La quantitat de tipus de gràfics, diagrames i infografies és pràcticament infinita, i hi ha excel·lents recursos a internet per a endinsar-nos-hi. A manera d’exemple, considerem els gràfics més estàndards per a representar i comparar magnituds numèriques: el gràfic circular, el gràfic lineal, el gràfic de barres i el gràfic de dispersió.

Usarem un gràfic circular quan vulguem mostrar quantitats relatives, amb diferències importants, que en total sumin 100%, com la distribució de vots en unes eleccions o una enquesta.

Distribució de la població mundial
Figura 25. Distribució de la població mundial
Font: Wikimedia Commons

Un gràfic lineal és l’eina perfecta quan volem presentar com dues magnituds es relacionen entre elles, com la velocitat d’un objecte en caiguda lliure en funció del temps. En un gràfic lineal la magnitud en l’eix de les X ha de ser contínua (el temps en el nostre exemple) perquè el gràfic tingui sentit.

Com canvien els ingressos i les despeses del Govern federal dels Estats Units d'Amèrica en el temps
Figura 26. Com canvien els ingressos i les despeses del Govern federal dels Estats Units d’Amèrica en el temps
Font: Wikimedia Commons

Un gràfic de barres vol mostrar diferències entre punts i valors específics i no hi ha magnituds contínues. Un gràfic de barres ens ajuda, per exemple, a veure com ha canviat el suport a un partit electoral en diferents eleccions.

Comparativa dels resultats de les eleccions europees en 1999 i en 2004
Figura 27. Comparativa dels resultats de les eleccions europees en 1999 i en 2004
Font: Wikimedia Commons

Un gràfic de dispersió ens permet donar una impressió general de la relació entre dues variables quan cap de les dues magnituds no és contínua o bé la relació no és lineal. Encara que un pot generar gràfics de dispersió per a moltes variables, no recomanaríem usar-lo per a més de dues variables si ens dirigim a un públic general.

El temps d'espera entre les erupcions i la durada de l'erupció del guèiser Old Faithful al Parc Nacional de Yellowstone
Figura 28. El temps d’espera entre les erupcions i la durada de l’erupció del guèiser Old Faithful al Parc Nacional de Yellowstone. Aquest gràfic suggereix que en general hi ha dos tipus d’erupcions: una de curta espera i curta durada i una altra de llarga espera i llarga durada
Font: Wikimedia Commons