4. Formats d'imatge i el seu ús

4.8. Conclusió

Les imatges donen suport a raonaments, creen emocions i expliquen històries. Com a creador digital, cal anar més enllà de la idea d’imatges decoratives o de posar una imatge perquè puc. També heu d’evitar copiar coses que heu vist en altres llocs. El que funciona bé en un determinat context no té perquè funcionar en aquells en què que us moveu.

És important reflexionar sobre què volem transmetre i a qui volem arribar, i planificar per a decidir quines imatges són realment rellevants i per què.

No deixeu que els vostres programes decideixin per vosaltres sobre quin és el format final d’una imatge simplement perquè JPEG és el format amb què exporten per defecte. Quin format utilitzar no és una decisió merament tècnica, sinó que depèn dels continguts que voleu transmetre i el mitjà que utilitzareu per a distribuir-los.