3. Eines i llenguatges (workflow)

3.4. Tercera fase: producció

3.4.7. Eines de creació automàtica

I, per acabar aquesta fase de producció, parlarem aquí breument d’algunes eines que permeten automatitzar totalment el procés de creació d’una publicació digital.

Cal fer, però, una consideració general abans de presentar aquest tipus d’eines. Si bé és interessant saber que existeixen i, en alguns casos molt concrets, poden ser útils per a una publicació molt senzilla, no són eines que puguem usar normalment de manera professional, en primer lloc perquè el control que tenim sobre el resultat és menor, i en segon lloc perquè en molts casos els termes i condicions de l’aplicació ens lliguen les mans a l’hora de comercialitzar el producte.

Trobem dos grans tipus d’aplicacions per a la creació automàtica: els conversors automàtics i les aplicacions per a crear flipbooks.

Conversors d’arxiu

Aquestes eines, generalment en línia, ens permeten convertir entre un gran nombre de formats de manera automàtica. Pugem un arxiu a un servidor, que ens el retorna convertit al format escollit. El problema, però, és que en la majoria dels casos la conversió als formats EPUB, KF8, etc. no és eficient i genera un codi inintel·ligible i molt difícil de corregir a mà.

Creadors automàtics de productes editorials

Aquest tipus d’aplicacions creen un arxiu autoexecutable, que no necessita cap altre entorn per a ser visualitzat de manera automàtica. Simplement escollirem una plantilla de les disponibles i pujarem el contingut propi (text, imatges, etc.) a l’aplicació, que empaquetarà el resultat en un arxiu descarregable o reproduïble en línia (al mateix portal de l’aplicació).

El control tècnic que tenim sobre el resultat és nul i, normalment, no podem extreure el resultat de l’aplicació que s’ha creat per a vendre’l o comercialitzar-lo en qualsevol altre portal. Per tant, l’ús d’aquest tipus d’aplicacions, més enllà de l’espai personal o per a produir petites publicacions amb finalitats molt concretes, no és aconsellable.