2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.2. Llibres digitals

2.2.6. Elecció del format

L’elecció entre el format estàndard EPUB o el format propi d’Amazon s’haurà de prendre tenint en compte dos aspectes principals:

1. El model de negoci

Vull accedir al mercat d’Amazon? Si la resposta és sí, hauré de publicar el contingut en el format KF8 o, com a mínim, convertir-lo a aquest format.
Si, al contrari, no tinc pensat publicar a Amazon, sia perquè no vull acceptar les condicions del contracte o perquè no vull cedir un percentatge important dels beneficis (prop del 30%), l’elecció més assenyada serà el format EPUB.

2. Les eines i els llenguatges a què tinc accés

Tinc coneixement dels llenguatges de marcatge semàntic i d’estils
(HTML, CSS)?
Si la resposta és no, treballar sobre el format EPUB serà una tasca més complexa, ja que, com hem vist, el format està basat en els llenguatges per a la web. Això no vol dir que no puguem editar un EPUB sense dominar aquests llenguatges, però sí que això ens implicarà una major dependència del programari intermediari o editor; ho veurem més detalladament a la secció sobre eines i llenguatges.
He de treballar amb el programari d’Adobe?
InDesign principalment?
Tot i que les darreres versions d’InDesign han millorat molt l’exportació al format EPUB, el resultat està molt lluny de ser òptim i apte per a comercialitzar-lo. Si creem un llibre digital en format EPUB amb InDesign haurem d’usar un editor extern per a revisar el codi i solucionar els errors que provoca l’exportació.
Pel que fa al format KF8, Amazon ofereix un complement per a InDesign per a exportar contingut per al Kindle, que ens permet crear llibres per a aquest format directament sense haver de passar per la conversió d’arxiu.