4. Formats d'imatge i el seu ús

4.3. Formats d'imatge

4.3.7. BMP

Els fitxers en BMP ofereixen milions de colors i bona qualitat fotogràfica, però ocupen molt espai.

Un BMP és bàsicament una gran graella de milions de píxels organitzats en diferents estructures i coloracions. Pot estar generat com una imatge de 8, 16 o 24 bits. Quan fem un BMP més gran o més petit, estem ampliant o reduint els píxels, i així és fàcil que distorsionem la imatge original tornant-la més borrosa i menys definida.

Quan cal usar BMP?

Tret que tinguem entre mans algun projecte per treballar amb imatges off-line en un entorn Windows, BMP no és una bona idea. Els BMP no redimensionen ni es comprimeixen bé, i qualsevol cosa que puguem fer amb un BMP la podrem fer millor amb un altre format.