6. Formats de vídeo i el seu ús

6.7. Ús correcte dels vídeos en un projecte transmèdia

6.7.1. Introducció

La manera més comuna d’utilitzar actualment un vídeo en un projecte transmèdia és incrustant-lo en un altre mitjà, com un llibre electrònic, un PDF o una presentació PowerPoint, de manera que dedicarem les pàgines següents a donar alguns detalls tècnics sobre com fer-ho en diferents plataformes.