2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.1. Introducció

Al llarg dels dos primers punts d’aquests materials, hem plantejat els grans eixos sobre els quals han de versar les decisions prèvies a la realització d’un projecte editorial digital. Ho hem fet des d’un punt de vista conceptual, exposant l’ecosistema en què aquestes es desenvolupen i les grans relacions que s’estableixen entre objecte, format i opcions comercials.

Ara és el moment, al llarg del que resta d’aquesta secció, d’entrar en la part més tècnica i explicar i valorar les diferents opcions que tenim, les seves característiques principals, els formats disponibles per a cada opció i els condicionants que aquests impliquen. Hem de conèixer el funcionament dels diferents objectes digitals, els formats en què els podem codificar, els llenguatges implicats i les eines per a treballar-hi.

Per a intentar il·luminar una mica un procés que pot ser molt tediós per als novells, és important entendre que, tot i que establirem una classificació basada en el tipus d’objecte —llibres digitals, revistes digitals, documents digitals— (inclòs en aquest gran grup tot allò que no són llibres ni revistes), en alguns casos els formats d’arxiu, i també algunes de les eines per a crear-los, són transversals i poden ser usats per a crear objectes diferents.

Plantejarem l’ordre lògic que cal seguir per a prendre les decisions tècniques i conceptuals que ens permetin arribar a bon port en el desenvolupament del nostre projecte editorial digital.