5. Formats d'àudio i el seu ús

5.5. Ús correcte dels sons en un projecte transmèdia

5.5.1. Introducció

Com dèiem en la introducció, cal recordar que un so és sempre molt més invasor que una imatge. En general, és una pèssima idea «rebre» un visitant d’una pàgina web amb música o so. En primer lloc, és una cosa que un no espera per defecte i, en segon lloc, podria ser que la persona que visita està en un entorn on cal mantenir silenci i pot resultar molest.

La manera més comuna en què una pista d’àudio apareix en un projecte transmèdia és o bé acompanyant un vídeo o com a podcast. Com que el vídeo el tractarem en el proper apartat, passarem a presentar algunes nocions de com fer que el nostre podcast sigui més interessant i atractiu per a la nostra audiència.