4. Formats d'imatge i el seu ús

4.3. Formats d'imatge

4.3.4. JPEG

No obstant això, té un sistema de 24 bits per a emmagatzemar color, amb el qual pot mostrar fins a 16 milions de colors diferents, i per tant podem considerar-lo un format de color directe.

Si comparem una imatge original amb la seva versió en JPEG veurem que la conversió en JPEG ens ofereix colors amb menys lluentor i línies menys definides. Les diferències queden ben clares si fem un zoom sobre la imatge, on veiem zones on s’ha perdut la informació original i queda substituïda per línies peculiars o blocs de color que no pertanyen a la imatge original.

Igual que GIF, funciona sense problemes en qualsevol sistema operatiu (Linux, OS X, Windows), i la majoria de càmeres digitals permeten gravar directament com a JPEG.

A diferència de GIF, no permet treballar amb transparències.

Quan usar JPEG?

Quan volem mostrar fotografies i altres imatges amb molt colorit en un entorn on les imatges es carreguin ràpidament, com una pàgina web, una aplicació mòbil, etc.

No és recomanable usar JPEG per a esquemes o logos:

  • En primer lloc, perquè la imatge no apareixerà tan nítida com en un GIF.
  • En segon lloc, perquè, malgrat la compressió, sempre ocuparan més espai que un GIF.