7. Models de negoci per a la publicació editorial digital

7.2. Remediacions de models clàssics

7.2.2. Venda directa d’exemplars individuals

La venda directa d’exemplars individuals és encara el model protagonista per a les publicacions editorials digitals. Tot i l’aparició de nous objectes com els llibres i les revistes digitals, aquests mantenen una gran part de les característiques formals analògiques, de manera que mantenen viu el model de venda per exemplar.

Això és així perquè, per definició, la majoria de gèneres literaris, per exemple, necessiten el format exemplar per a mantenir el seu sentit. Una altra cosa són els models de venda o d’accés a aquests exemplars que, de ben segur, evolucionaran.

Aquest model és una reproducció digital del procés comercial de compra d’un producte en una botiga, un model que és estàndard per a tot tipus de productes, no solament els editorials. Accedim a un portal que ens ofereix un catàleg digital dels seus productes, fem una selecció virtual i paguem tot seguit amb algun mitjà de pagament digital (PayPal, etc.). En el cas dels llibres, per exemple, comprem un exemplar a un preu concret, que obtindrem immediatament en el cas dels exemplars digitals o rebrem a casa via missatgeria en el cas dels llibres en paper.

Circuit de venda d'exemplars
Figura 29. Circuit de venda d’exemplars

L’exemple per excel·lència d’aquest model és el portal Amazon, que encapçala les vendes a escala internacional i que ofereix productes amb el model «venda per exemplar». eBay o Ali Express són altres exemples de macroportals que usen aquest model de negoci per a distribuir productes de tot tipus; i, en el cas dels llibres digitals o les revistes, les alternatives de Google (Google Books i Google Quiosc) o d’Apple (iBooks) són les més habituals. Ho veurem amb més detall en l’apartat sobre plataformes de publicació digitals.