4. Formats d'imatge i el seu ús

4.1. Introducció a l’ecosistema de les imatges en un entorn digital

Diuen que una imatge val més que mil paraules. Això també significa que una imatge mal triada pesarà molt més que nou-centes noranta-nou paraules ben treballades i organitzades. Una foto pixelada o una imatge gratuïta poden aniquilar un post en un blog o un fascinant informe en PDF. Estem en la cultura de la velocitat, en què decidim en pocs segons si val la pena detenir-se en un producte digital o, millor, continuar examinant aquell llistat interminable de «coses que podrien ser interessants».

L’objectiu d’aquest apartat és precisament aquest: mostrar-vos com saber incloure la imatge més rellevant en tot moment per aconseguir un impacte màxim, millorar les vostres habilitats com a creadors digitals i fer arribar el vostre missatge de la millor manera possible.

El primer que farem és esbrinar quin missatge volem transmetre, a quin públic va dirigit i de quina manera les nostres imatges explicaran una història, crearan una narrativa.

Fer això bé implica entendre els diferents formats d’imatge, quines són les seves característiques i quin format serà el millor depenent del que volem explicar i a qui volem arribar.

Una vegada tenim clar els aspectes tècnics, veurem de quines eines disposem per a produir imatges: més enllà de l’obvietat d’emprar una càmera digital, veurem altres alternatives, com programes que generen imatges de manera automàtica o les imatges amb error o glitch.

És necessari preparar les imatges perquè transmetin el missatge de la millor manera possible. Partirem del Photoshop com a eina més estàndard, però veurem també alternatives, especialment les que són de codi obert, com Gimp.

De quina manera distribuïm les nostres imatges és també una pregunta cabdal tenint al nostre abast diverses xarxes socials, genèriques o especialitzades, i diversos repositoris. Internet és ple de fotografies accessibles per als nostres projectes, però hem de considerar qüestions de propietat intel·lectual si no volem agafar-nos els dits.

Una vegada tenim les nostres imatges amb el millor desenvolupament tècnic i creatiu possible, és l’hora de construir una història amb elles, i ens haurem de fixar en el seu impacte estètic evidentment, però també en la manera en què transmeten emocions i com les utilitzem per a construir el nostre missatge que, finalment, és el problema central.