3. Edició de paràgrafs

3.2. Cos o mida del text

Un dels errors més comuns en compondre textos és formatar el cos o la mida del text principal massa gran o massa petit. Cal tenir moltes consideracions en compte a l’hora d’ajustar la grandària del text en una publicació:

  • És impresa o digital?
  • Si és digital, quina resolució té la pantalla amb què es llegirà?
  • A quina distància es llegirà?
  • A quin tipus de públic va dirigida?
  • Quines condicions de llum tenim?

No hi ha regles clares que ens guiïn a l’hora de determinar la mida d’un text en funció d’aquestes preguntes, però hi ha recomanacions orientatives que poden resultar útils. Per exemple, per determinar la mida de la font en disseny web, es diu que es pot prendre com a referència una grandària equivalent a la que tindria el text d’una novel·la en paper si la sostenim a la distància d’un braç (sempre que no tinguem problemes de visió).

En línies generals, els cossos de text per a la lectura en publicacions impreses estan entre 9 i 12 punts tipogràfics, mentre que, per a les pantalles, avui dia els textos se solen compondre a una mida entre 18 i 22 píxels per a desktop i 16 píxels per a versió mòbil. Però aquestes xifres solament són orientatives. Haurem de triar també en funció del disseny de la tipografia, valorant especialment aspectes com l’ull mitjà i el gruix dels seus traços.