2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.1. Introducció

Els signes alfabètics i no alfabètics que componen la família tipogràfica són: les lletres majúscules (o de caixa alta), les lletres minúscules (o de caixa baixa), les cursives (o itàliques) i rodones inclinades, les versaletes, els numerals, els signes de puntuació i, en alguns casos, també es poden incloure els elements ornamentals (o dingbats).