1. Cal·ligrafia i lettering

1.2. Cal·ligrafia

1.2.5. L’escriptura amb pinzell

Un estil cal·ligràfic molt en voga en l’actualitat és el que es realitza amb pinzell de punta rodona, prenent com a referència els models d’escriptures humanístiques. A diferència de les lletres que hem vist fins al moment, realitzades amb plomes i canyes, el pinzell és una eina que funciona per pressió: com més pressió, més gruixut serà el traç. La ploma i la canya funcionen d’una altra manera: el gruix del traç ve determinat per l’angle amb el qual sostenim l’eina.

Exercici de lletra cal·ligràfica en pinzell punxegut. Realitzat per Iván Castro.