1. Cal·ligrafia i lettering

1.3. Lettering

1.3.7. Blackletter

Tot i que les lletres gòtiques estan més associades a la cal·ligrafia (vegeu l’apartat «1.2.4. Les lletres gòtiques»), aquest estil també es pot aplicar al lettering.

El cos potent, l’acabat angular de les terminacions i l’estructura vertical i simple òptima el fan òptim per a tasques de retolació, generalment associades a elements o conceptes artesanals, com ara les marques de cervesa artesanal. També és un estil àmpliament utilitzat a les capçaleres clàssiques dels diaris.

Exemple de lettering d’estil gòtic realitzat per David Quay.