1. Cal·ligrafia i lettering

1.3. Lettering

1.3.2. Romana moderna

Quan parlem de romanes modernes ens referim a tipografies com Bodoni o Didot, que presenten un contrast molt alt i un marcat eix vertical. Van néixer a finals del segle xviii, clarament influenciades pel gravat en coure, i són considerades les primeres a idear-se i manipular-se des d’un punt de vista purament tipogràfic, sense rastre d’escriptura cal·ligràfica.

Els terminals i les gràcies són molt fins i lineals en aquest estil, normalment sense modulació. També és característica la simetria de les seves corbes.

Les romanes modernes s’associen habitualment a l’estil clàssic i a l’elegància. Si mirem una publicació dedicada a la moda o al luxe, trobarem lletres en aquest estil, bé com a tipografia, bé com a lettering.

Lettering en romana moderna per a la revista Southern Living, de Martina Flor.