2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.8. Diacrítics

Els diacrítics es col·loquen damunt o sota els caràcters de caixa alta i caixa baixa i són necessaris per a la seva pronunciació. Les normes de pronunciació de les paraules que porten aquests signes varien segons l’idioma.