2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.6. Numerals

Els numerals es poden dividir en dos grups principals: els numerals de caixa alta i els numerals de caixa baixa.

  • Els numerals de caixa alta, també anomenats xifres capitals, tenen la mateixa altura que els caràcters de caixa alta i comparteixen els mateixos atributs, tant d’ample com d’interlletratge (o de kerning, en anglès). Són especialment útils per ser usats en taules o qualsevol altre element de disseny o maquetació on es combinin amb les caixes altes.
  • Els numerals de caixa baixa, també denominats xifres d’estil antic, xifres de text o elzevirianes, estan composts de caràcters que comparteixen l’altura de x, i les ascendents i descendents de les minúscules. Estan especialment dissenyats per acompanyar els caràcters de caixa baixa. Per norma general, aquest grup de glifs són molt freqüents en els tipus serif.

Hi ha altres tipus de numerals que també són importants i que formen part de l’alfabet, encara que estan dins del grup de caràcters experts:

  • Els numerals de superíndex són caràcters reduïts i elevats proporcionalment, que s’utilitzen principalment en fórmules matemàtiques i per a les notes a peu de pàgina.
  • Els numerals de subíndex són caràcters reduïts proporcionalment que sobresurten per sota de la línia base, habitualment en fórmules químiques.
  • Els numeradors són caràcters reduïts proporcionalment que s’usen habitualment en fórmules matemàtiques per als nombres fraccionats superiors.
  • Els denominadors són caràcters reduïts proporcionalment que s’usen habitualment en fórmules matemàtiques per a nombres fraccionats inferiors.
  • Les fraccions són caràcters que formen una conjunció en substitució als dos nombres i una barra diagonal. Poden aparèixer amb gran regularitat en elements com ara receptes, llibres de cuina, manuals, etc.