1. Cal·ligrafia i lettering

1.3. Lettering

1.3.1. La script

Dins de la denominació script, en lettering tenim una àmplia varietat de possibilitats, sempre que seguim una estructura de cursiva contínua. Un bon punt de partida per dibuixar un rètol d’estil script és cal·ligrafiar en itàlica o anglesa. Com ja hem vist, tenir una base sòlida en cal·ligrafia ens donarà moltes pistes per saber com construir lletres dibuixades en aquest estil, encara que tenim la possibilitat de reinterpretar per complet la forma i els acabats de la lletra per portar-los a un altre nivell d’expressivitat i caràcter.

Lettering, estil script realitzat per a la revista alemanya Glamur Magazine, de Martina Flor.