2. Família tipogràfica

2.3. Estils de la família tipogràfica

2.3.1. Introducció

La comunicació requereix diferents nivells de lectura depenent de les jerarquies d’un text. La tipografia pot resoldre aquest problema mitjançant les variants d’estil.

Els estils són les variables que ens ofereix una mateixa família per respondre a les diferents necessitats de comunicació visual.

Les utilitzem, entre altres coses, per establir diferents nivells de jerarquia dins d’un text, per alterar el color, canviar el ritme, etc.

Aquestes variables tipogràfiques funcionen com a alternatives o extensions dins d’una mateixa família, per tant, mantenen les mateixes característiques estructurals entre elles.