4. Tipografia digital

4.6. Com es dissenya una font digital

4.6.3. Dibuix de les formes tipogràfiques

El pas següent —i més lògic— és començar a dibuixar el que serà el disseny de la teva font. És aconsellable que es realitzin tots els esbossos que es puguin de tots els caràcters possibles. No cal que aquests esbossos siguin definitius ni en proporcions ni en acabats: l’objectiu és tenir el màxim d’informació possible perquè la idea del nostre disseny es pugui visualitzar de manera global.

Mostra dels quatre caràcters clau per establir les bases de disseny i estructura de la tipografia.

Una vegada que s’ha acabat el disseny dels quatre caràcters clau, podem completar la resta de la caixa baixa utilitzant parts de les lletres ja dissenyades o realitzant extensions d’aquestes.

Seqüència de construcció partint dels quatre caràcters inicials clau:

 • Partint de la n de caixa baixa, es construeixen els caràcters m (duplicant), u (voltejant 180 graus), r, t, i, t (utilitzant la meitat esquerra).
 • Partint de la o de caixa baixa es construeixen els caràcters e i c (utilitzant la part esquerra i afegint una barra i una gota).
 • Partint de la v de caixa baixa es construeixen els caràcters w (duplicant), x (usant la meitat superior i repetint-la) i la z (fent una rotació de 90 graus a l’esquerra).

Derivació de nous caràcters:

 • Utilitzant elements de la n, o i l, podem dissenyar-ne de nous com la j (usant parts de la o i la l i afegint una gota).
 • Utilitzant parts de la l i la x, podem construir la k.
 • Utilitzant la part superior de la v i la part inferior de la j, podem construir la y.
 • Utilitzant la l i girant la t 180 graus, podem dissenyar la f.

Amb totes aquestes combinacions podem apreciar que es poden dissenyar pràcticament tots els caràcters que comprenen la caixa baixa de l’alfabet. Els únics que s’haurien d’esbossar des del principi serien la g i la s, però com ja tindrem els altres vint-i-quatre caràcters dissenyats, ens serà molt més fàcil.

Una vegada acabats els caràcters de la caixa baixa, podem començar amb els de la caixa alta. Ens serà molt més senzill per diverses raons:

 • Ja tenim les proporcions bàsiques de les lletres (línia base, altura x, altura de l’ascendent i altura de la descendent).
 • Per establir l’altura de les majúscules, solament hem d’utilitzar les mesures de la línia base a l’altura de l’ascendent.
 • També tenim les proporcions i els dissenys de tots els caràcters de la caixa baixa i els podrem usar per construir les nostres majúscules.
 • Els caràcters de la caixa alta es regeixen pels principis bàsics de la geometria (quadrat, cercle i triangle), això significa que són molt més fàcils de construir.


Per establir la proporció de les majúscules solament hem de prendre com a punt de partida l’altura dels caràcters ascendents.

Usant el disseny dels caràcters de caixa baixa que ja hem construït prèviament i partint de les formes geomètriques bàsiques podem desenvolupar totes les lletres de la caixa alta.