1. Cal·ligrafia i lettering

1.2. Cal·ligrafia

1.2.6. L’anglesa

La lletra anglesa, també anomenada copperplate (‘planxa de coure’, en anglès), és una grafia lleugera, àgil i delicada, l’època d’esplendor de la qual se situa entre 1720 i 1800, període en què es va cal·ligrafiar amb ploma d’au.

Anglesa minúscula segons Ramón Stirling. Origen: Claude Mediavilla. Caligrafía.