4. Tipografia digital

4.7. Llicències tipogràfiques

4.7.6. Llicència servidor

Aquest tipus de llicències s’acostumen a aplicar a proveïdors quan el nombre d’usuaris que utilitzaran la font és molt elevat i, a més, s’ha de posar a disposició en remot.

Aquestes llicències són les més utilitzades també en grans empreses amb molts empleats interns, que necessitaran aquesta font per a tota mena de projectes corporatius.