4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.2. Fonts en mapes de bits o bitmap

El sistema de funcionament del format de fonts en mapes de bits o bitmap és força senzill, ja que es basa en el píxel (superfície homogènia més diminuta que forma part d’una imatge).

Bàsicament, està format per una estructura en forma de reixeta quadrada o rectangular, anomenada matriu, on cada cos de lletra ha de ser descrit punt per punt i emmagatzemat en un sol arxiu. El resultat són fonts que no es poden escalar (o, tècnicament, rasteritzar), ja que, si modifiquem la seva mida, perdem definició en els contorns de les formes de les lletres.

Així doncs, quan es crea una font bitmap és necessari crear-la en diferents cossos per poder-la visualitzar correctament a cada mida que es necessiti.

The Emperor family (1984). Un dels primers exemples de font en mapa de bits.