2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.9. Ornaments o dingbats

Anomenem ornaments els diversos símbols destinats a ser utilitzats juntament amb els caràcters tipogràfics. La gran majoria es comercialitzen com una font completa, és a dir, que no formen part de la tipografia, però en alguns casos els podem trobar com a part d’aquesta.

Ornaments corresponents a la font Zapf Dingbats